Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Poland, Poznań +48 509 990 713

IRAN ŚLADAMI POLSKICH UCHODŹCÓW

Projekt mający na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu.

Polacy w Persji

rok 1943

(wideo archiwalne)

Przyłącz się...

i pomóż nam sfinansować projekt ukazujący siłę patriotyzmu, a także otwartości, serdeczności i pomocy w trudnych momentach historii. Wsparcie projektu: FUNDACJA FIEDLERÓW numer konta 77 1440 1286 0000 0000 1446 0349 z dopiskiem 'Iran śladami polskich uchodźców'

Wesprzyj nasz projekt

Każda złotówka przybliża nas do celu wyprawy do Iranu, podczas której wykonamy dokumentację fotograficzną i filmową, przeprowadzimy szereg wywiadów. Efekty zaprezentujemy w szkołach i na uniwersytetach w formie lekcji, warsztatów, sympozjów i wykładów dla młodzieży i dorosłych, a także w formie wystaw fotograficznych i szeregu publikacji.

Śladami Polaków
Cel

Celem projektu Iran - śladami Polaków będzie przede wszystkim przywrócenie polskiej pamięci zbiorowej losu Polaków przebywających w Iranie w l. 1942 – 1945. Uświadomienie siły i konsekwencji ich uczuć patriotycznych oraz poszerzenie wiedzy o ważnym fragmencie dziejów polskiego wychodźstwa w kontekście wydarzeń związanych z ewakuacją i życiem Polaków w Iranie w latach 1942-1945. Podróż będzie dokumentowana fotograficznie i filmowo. W czasie wyprawy będziemy także dokumentować obraz współczesnego Iranu, a przede wszystkim jego mieszkańców jako ludzi otwartych i tolerancyjnych

Gdzie się wybieramy
Trasa

Odwiedzimy następujące miasta: Bandar-e Anzali, Ahwaz, Khooramshahr, Basra, Teheran, Meszhed oraz Isfahan. Każde z tych miejsc jest historycznie związane z przybyciem, a następnie organizowaniem życia Polaków na gościnnej irańskiej ziemi. Na szczególną uwagę zasługuje Isfahan – w sierocińcach znajdujących się w dawnej stolicy Persji do końca wojny przebywało ponad 2 tysiące dzieci. Planujemy dotrzeć do nekropolii, różnych miejsc upamiętniających polskich uchodźców, świadków wydarzeń, badaczy, przedstawicieli różnych instytucji, Irańczyków, którzy znają te wydarzenia zrelacji, a także do Uniwersytetu Teherańskiego, National Museum of Iran w Teheranie i ambasady RP w Teheranie. Liczne spotkania i wywiady umożliwią zebranie materiałów filmowych i fotograficznych.

Co chcemy osiągnąć
Rezultaty

Najważniejszym rezultatem wyprawy będzie książka ze zdjęciami i różnymi historiami na temat polskich uchodźców. Uchwycimy także obraz współczesnego Iranu. Przygotujemy mobilne wystawy fotograficzne w Iranie jak i w Polsce Opracujemy sylabusy dla zajęć do szkół podstawowych jak i liceów, o historii Polaków, ale także ukażemy oblicza współczesnego Iranu.

Projekt wyprawy

Irańczycy pomagający Polakom. Jest to niesamowita, a zarazem optymistyczna historia, że mimo ogromu cierpień, trudu, chorób i nędzy, do polskich wygnańców została wyciągnięta pomocna dłoń. Chcemy przypomnieć o tej historii, by także i teraz mieć świadomość, że ludzie innych ludziom także mogą bezinteresownie pomagać.

Projekt wyprawy „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” ma na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu. Byli oni ewakuowani z „nieludzkiej ziemi” Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa. Spośród tych 116 tysięcy, którzy dotarli do Iranu, blisko 80 tysięcy było żołnierzami, 43 tysięcy cywilami, w tym 20 tysięcy dzieci.
Ludzie ci zostawili po sobie ślady jak i wiele historii do których zamierzamy dotrzeć.

 

Cele wyprawy >>>

CELE WYPRAWY

1. Podróż do Iranu w celu odwiedzenia miejsc związanych z wędrówką Polaków. 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej. 3. Wywiady ze świadkami wydarzeń i osobami pielęgnującymi pamięć o polskich uchodźcach. 4. Stworzenie monografii popularnonaukowej i artykułów w czasopismach. 5. Przeprowadzenie ponad 100 godzin lekcji w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach w Polsce. 6. Pokazanie współczesnego Iranu jako kraju o dużym potencjale gospodarczym, a jego mieszkańców jako ludzi przyjaznych i szczodrych wobec przybyszów. 7. Zorganizowanie wystawy fotograficznej między innymi na Uniwersytecie w Teheranie, w Ambasadzie Iranu w Warszawie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Sponsorzy, partnerzy i patroni medialni

Wspierają Nas

ZDJĘCIA ARCHIWALNE I NIE TYLKO

Galeria

Święta

Zdjęcia archiwalne

Śnieg

Zdjęcia archiwalne

Przybycie

Zdjęcia archiwalne

Powitanie

Zdjęcia archiwalne

Posterunek

Zdjęcia archiwalne

U lekarza

Zdjęcia archiwalne

Kobieta pustynia

Zdjęcia archiwalne

Jedzenie

Zdjęcia archiwalne

Ewakuacja

Zdjęcia archiwalne
PRZEDSTAWIAMY ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW

Uczestnicy wyprawy

Profesor i prodziekan na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Współrealizuje projekty fundacyjne i uczelniane. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Autor kilkudziesięciu artykułów i monografii na temat Iranu i Bliskiego Wschodu w tym nagrodzonej publikacji I miejsce w ramach konkursu Atom dla Nauki organizowanym przez PGE.
RADOSŁAW FIEDLER
organizator wyprawy
Pasjonat historii Dywizjonu 303. Doświadczony podróżnik – organizował kilkanaście większych wypraw, których efektami są publikacje, wystawy zdjęć i eksponaty w rodzinnym muzeum. Jego ostatnia książka Mała Wielka Wyspa Wielkanocna stała się bestsellerem.
MAREK FIEDLER
Współzałożyciel i dyrektor Muzeum im. Arkadego Fiedlera
Artysta, fotograf, filmowiec, Absolwent Akademii Sztuk pięknych w Poznaniu. Podróżnik eksplorujący Amazonię, specjalista fotografii lotniczej(aerial Photography) mający na koncie szereg wystaw i publikacji. Jako arteterapeuta prowadzi pracownię fotografii i filmu w Domu Dziecka w Kórniku, gdzie również mieści się jego studio fotograficzne Fotopluma.
TOMASZ SIUDA
organizator wyprawy
NASZA IDEA

Fundacja Fiedlerów

W 2012 r. wraz z żoną Anną założyliśmy Fundację Fiedlerów, działalność której opiera się na trzech filarach:

  1. dialogu międzykulturowym – naszym sztandarowym projektem w tym obszarze jest odbywający się od pięciu lat przy Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie festiwal podróżniczy Orinoko nad Wartą, podczas którego miłośnicy podróży opowiadają swoje przygody, przybliżając uczestnikom egzotyczna przyrodę, inne systemy polityczne i społeczne, odległe kultury, zwyczaje i tradycje. Dzieci mają okazję wziąć udział w międzykulturowych warsztatach artystycznych.
  2. aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych – z naciskiem na działania międzypokoleniowe. W obszarze tym zrealizowaliśmy kilka inicjatyw – Z widza i obserwatora zamień się w aktora – projekt o lokalnym patriotyzmie, o tym co nas urzeka w naszej rodzinnej miejscowości, uczestnikami którego byli jednocześnie seniorzy, osoby w średnim wieku i dzieci oraz dwa spektakle o Malinche – kochance i tłumaczce Cortesa i Dagny Przybyszewskiej – muzie Młodej Polski,
  3. innowacjach społecznych – prowadzimy portal key4tomorrow.org, gdzie promujemy innowacyjne pod kątem społecznym rozwiązania, promujemy edukację globalną, zrównoważony rozwój, współpracę międzysektorową, oddolne inicjatywy.

Więcej >>>

Fundacja Fiedlerów

związana jest także z Muzeum im. Arkadego Fiedlera, patronuje i kibicuje przedsięwzięciom związanym z podróżami i realizacją marzeń – np. wyprawie PoDrodze Afryka, UAZęga na Ukrainę i na Litwę, rowerowa terapeutyczna wprawa Joachima Czerniaka do Australii, promujemy czytelnictwo i prezentujemy bogactwo twórczości Arkadego Fiedlera.