IRAN ŚLADAMI POLSKICH UCHODŹCÓW

Projekt mający na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu.

Wyprawa zakończona…

Sukcesem!

Dziękujemy!

Projekt nie miałby takiego rozmachu gdyby nie wsparcie Gran Holding i SimpliCity za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Ambasadzie RP w Teheranie za ułatwienia w dotarciu do świadków i nekropolii, a także naszym irańskim przyjaciołom: dr Rezie Nikpourowi, Aminowi i Hamedowi bez których zaangażowania byłoby bardzo trudno osiągnąć tak wiele w realizacji tego projektu.

Zobacz nas na żywo!

W czasie podróży po Iranie pokonaliśmy ponad 6000 km i odwiedziliśmy wiele miejsc i miast. Po drodze spotykaliśmy fascynujących i gościnnych Irańczyków. Byliśmy w najważniejszych miejscach pamięci związanej w polskimi uchodźcami i zebraliśmy wiele fascynujących historii, którymi warto się podzielić.

Chcesz zaprosić nas na prelekcję?

Jesteś przedsiębiorcą, zarządcą domu kultury, nauczycielem, kierownikiem bilbioteki lub dyrektorem szkoły, a może masz fundację? Możemy odwiedzić Twoją instytucję z prelekcją na temat naszej wyprawy.

Śladami Polaków
Cel

Celem projektu Iran Śladami Polskich Uchodźców jest nie tylko dotarcie do miejsc lecz przede wszystkim do świadków, a także dowiedzenie się o wszelkich inicjatywach i działaniach związanych z upamiętnieniem przybycia i pobytu 116 tysięcy Polaków w Iranie. Po zapoznaniu się z literaturą i dostępnymi wspomnieniami zdaliśmy sobie sprawę jak ważna dla polskiego exodusu z Nieludzkiej Ziemii była postawa mieszkańców ówczesnej Persji. Ich bezinteresowna pomoc zasługuje na ocelenie od zapomnienia. Zamierzamy dotrzeć do Badar el-Anzali (dawny port Pahlewi) nad Morzem Kaspijskim, Meszhedu, Teheranu, Isfahanu oraz Ahwazu. Przemierzyliśmy tysięcy kilometrów i liczyliśmy na to, że po ponad 75 latach od chwili przybycia polskich wygnańców do Iranu, poza nekropoliami uda nam się również dotrzeć do jeszcze żyjących świadków tej niezwykłej historii. Udało się!

Gdzie dotarliśmy
Trasa

W trakcie naszej wyprawy pokonaliśmy łącznie trasę o długości ponad 6000 kilometrów w ekstremalnych niekiedy warunkach. Dzięki pomocy naszych irańskich przyjaciół udało nam się odwiedzić większość miejsc związanych z Polską obecnością w Iranie w latach wojny. Odwiedzimy następujące miasta: Bandar-e Anzali, Ahwaz, Teheran, Meszhed, Shiraz, Kerman, Yazd, Qom oraz Isfahan. Każde z tych miejsc jest historycznie związane z przybyciem, a następnie organizowaniem życia Polaków na gościnnej irańskiej ziemi. Na szczególną uwagę zasługuje Isfahan – w sierocińcach znajdujących się w dawnej stolicy Persji do końca wojny przebywało ponad 2 tysiące dzieci. Liczne spotkania i wywiady umożliwiły nam zebranie interesujących materiałów do publikacji (zapis wspomnień, fotografie, krótkie nagrania).

Co udało się osiągnąć
Rezultaty

Nie liczyliśmy na wiele, ale mieliśmy nadzieję, że oprócz nekropoli na których spoczywają Polacy uda nam się dotrzeć do świadków ówczesnych wydarzeń historycznych. Muszę przyznać, że rezultaty wyprawy przekroczyły nasze oczekiwania. Nie tylko dotarliśmy do wszystkich nekropolii rozsianych po Iranie od Ahwazu po Meszhed, ale przede wszystkim spotkaliśmy fantastycznych ludzi, a wśród nich świadków wydarzeń, animatorów kultury, artystów oraz działaczy na rzecz współpracy irańsko-polskiej. A z konkretów... 1. Publikacja z dokładnym opisem przebiegu wyprawy. Książka ukaże się jeszcze w tym roku! 2. Relacja w National Geographic Magazine: dostępna jest na stronie miesięcznika. 3. Materiały edukacyjne dla młodzieży, szkoł podstawowych i wyższych. 4. Planujemy dla Państwa prelekcje, spotkania edukacyjne oraz warsztaty w szkołach, liceach, domach kultury, bibliotekach oraz innych miejscach w Polsce. Czekamy na Państwa zaproszenie!

Wyprawa w National Geographic

Kliknij przycisk obok aby przeczytać artykuł na temat wyprawy w National Geographic Magazine!

Projekt wyprawy

Polski Exouds z Nieludzkiej Ziemii do gościnnej Persji. Jest to niesamowita, a zarazem optymistyczna historia, że mimo ogromu cierpień, trudu, chorób i nędzy, do polskich wygnańców została wyciągnięta pomocna dłoń. Chcemy przypomnieć o tej historii, by także i teraz mieć świadomość, że ludzie mimo podziałów etnicznych i religlijnych mogą bezinteresownie pomagać innym.

Projekt wyprawy „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” miał na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu. Byli oni ewakuowani z Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa.

Spośród tych 116 tysięcy, którzy dotarli do Iranu, blisko 80 tysięcy było żołnierzami, 43 tysięcy cywilami, w tym 20 tysięcy dzieci.

Ludzie ci zostawili po sobie ślady jak i wiele historii do których dotarliśmy.

 

Cele wyprawy >>>

O wyprawie w TVP3

Krótki reportaż z wyprawy ukazał się w serwisie informacyjnym 'Teleskop' na antenie TVP3 Poznań. Kliknij link poniżej aby obejrzeć relację (od 8:27)

CELE WYPRAWY

1. Podróż do Iranu w celu odwiedzenia miejsc związanych z wędrówką Polaków. 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej. 3. Wywiady ze świadkami wydarzeń i osobami pielęgnującymi pamięć o polskich uchodźcach. 4. Stworzenie monografii popularnonaukowej i artykułów w czasopismach. 5. Przeprowadzenie ponad 100 godzin lekcji w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach w Polsce. 6. Pokazanie współczesnego Iranu jako kraju o dużym potencjale gospodarczym, a jego mieszkańców jako ludzi przyjaznych i szczodrych wobec przybyszów. 7. Zorganizowanie wystawy fotograficznej między innymi na Uniwersytecie w Teheranie, w Ambasadzie Iranu w Warszawie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Sponsorzy, partnerzy i patroni medialni

Wspierają Nas

ZDJĘCIA ARCHIWALNE I NIE TYLKO

Galeria

Święta

Zdjęcia archiwalne

Śnieg

Zdjęcia archiwalne

Przybycie

Zdjęcia archiwalne

Powitanie

Zdjęcia archiwalne

Posterunek

Zdjęcia archiwalne

U lekarza

Zdjęcia archiwalne

Kobieta pustynia

Zdjęcia archiwalne

Jedzenie

Zdjęcia archiwalne

Ewakuacja

Zdjęcia archiwalne
PRZEDSTAWIAMY ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW

Uczestnicy wyprawy

Profesor i prodziekan na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Współrealizuje projekty fundacyjne i uczelniane. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Autor kilkudziesięciu artykułów i monografii na temat Iranu i Bliskiego Wschodu w tym nagrodzonej publikacji I miejsce w ramach konkursu Atom dla Nauki organizowanym przez PGE.
RADOSŁAW FIEDLER
organizator wyprawy
Pasjonat historii Dywizjonu 303. Doświadczony podróżnik – organizował kilkanaście większych wypraw, których efektami są publikacje, wystawy zdjęć i eksponaty w rodzinnym muzeum. Jego ostatnia książka Mała Wielka Wyspa Wielkanocna stała się bestsellerem.
MAREK FIEDLER
Współzałożyciel i dyrektor Muzeum im. Arkadego Fiedlera
Artysta, fotograf, filmowiec, Absolwent Akademii Sztuk pięknych w Poznaniu. Podróżnik eksplorujący Amazonię, specjalista fotografii lotniczej(aerial Photography) mający na koncie szereg wystaw i publikacji. Jako arteterapeuta prowadzi pracownię fotografii i filmu w Domu Dziecka w Kórniku, gdzie również mieści się jego studio fotograficzne Fotopluma.
TOMASZ SIUDA
Fotograf
Doktorant w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: geopolityka i cybernetyka regionu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Odpowiedzialny za logistykę wyprawy.
PIOTR BARANOWSKI
Uczestnik wyprawy
NASZA IDEA

Fundacja Fiedlerów

W 2012 r. wraz z żoną Anną założyliśmy Fundację Fiedlerów, działalność której opiera się na trzech filarach:

  1. dialogu międzykulturowym – naszym sztandarowym projektem w tym obszarze jest odbywający się od pięciu lat przy Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie festiwal podróżniczy Orinoko nad Wartą, podczas którego miłośnicy podróży opowiadają swoje przygody, przybliżając uczestnikom egzotyczna przyrodę, inne systemy polityczne i społeczne, odległe kultury, zwyczaje i tradycje. Dzieci mają okazję wziąć udział w międzykulturowych warsztatach artystycznych.
  2. aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych – z naciskiem na działania międzypokoleniowe. W obszarze tym zrealizowaliśmy kilka inicjatyw – Z widza i obserwatora zamień się w aktora – projekt o lokalnym patriotyzmie, o tym co nas urzeka w naszej rodzinnej miejscowości, uczestnikami którego byli jednocześnie seniorzy, osoby w średnim wieku i dzieci oraz dwa spektakle o Malinche – kochance i tłumaczce Cortesa i Dagny Przybyszewskiej – muzie Młodej Polski,
  3. innowacjach społecznych – prowadzimy portal key4tomorrow.org, gdzie promujemy innowacyjne pod kątem społecznym rozwiązania, promujemy edukację globalną, zrównoważony rozwój, współpracę międzysektorową, oddolne inicjatywy.
Fundacja Fiedlerów

związana jest także z Muzeum im. Arkadego Fiedlera, patronuje i kibicuje przedsięwzięciom związanym z podróżami i realizacją marzeń – np. wyprawie PoDrodze Afryka, UAZęga na Ukrainę i na Litwę, rowerowa terapeutyczna wprawa Joachima Czerniaka do Australii, promujemy czytelnictwo i prezentujemy bogactwo twórczości Arkadego Fiedlera.

Fundacja Fiedlerów

Nasza fundacja była głównym organizatorem wyprawy. Aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności kliknij link poniżej!